پایان غیر مترقبه قهوه تلخ؟

امیر مهدی ژوله امروز در مصاحبه با هفت صبح اعلام کرده احتمال ادامه ساخت این مجموعه در سال جاری نزدیک به صفر است.ژوله در این گفت و گو گفته:

با توجه به اینکه نویسندگان این مجموعه از جمله خشایار الوند و خودم درگیر پروژه های دیگری شده ایم و خیلی از بازیگران سریال با بستن قرار داد به کارهای دیگر پیوسته اند، جمع آوری گروه برای ادامه تصویربرداری در سال جاری غیر ممکن است.و تنها اتفاق ممکن که در خصوص قهوه تلخ می تواند رخ دهدا دادن مجوز به همان قسمت هایی است که به صورت قاچاق وارد بازار شده اند و اگر سیاست سازندگان به ادامه تولید این مجموعه باشد این اتفاق در سال اینده می افتد.

هفت صبح در ادامه نوشته با توجه با این اتفاقات و شایعاتی که در خصوص جدایی مدیری و برخی از عوامل دیگر از مجموعه قهوه تلخ شنیده می شد باید آماده خاحافظی از قهوه تلخ باشیم.

/ 0 نظر / 32 بازدید